Logo

Hướng dẫn sử dụng GanttPlus

Logo Gantt Plus

GanttPlus là phần mềm lập kế hoạch công việc dự án online và hoàn toàn tùy biến theo mục đích, ý tưởng và ý chí chủ quan của người dùng. Bạn có thể khởi tạo một bản kế hoạch theo cách của bạn. GanttPlus cho bạn công cụ và môi trường làm việc, bạn thỏa sức sáng tạo kế hoạch mà bạn đang quản lý.

Nào chúng ta hãy tìm hiểu qua cách thức sử dụng của GanttPlus, bạn không cần quá lo lắng vì chúng tôi đã cố gắng tối đa để tạo ra một công cụ đơn giản nhất.

Hướng dẫn sử dụng Gantt Plus Hướng dẫn sử dụng

Xem thêm

  1. Sơ đồ sử dụng Gantt Plus
  2. Giới thiệu về phần mềm lập kế hoạch và quản lý dự án online Gantt Plus
  3. Tạo dự án mới, lập kế hoạch công việc bằng Gantt Plus
  4. Tạo công việc mới trong phần mềm Gantt Plus
  5. Khai báo mối quan hệ cho công việc
  6. Hướng dẫn tạo tài nguyên cho dự án
  7. Hướng dẫn xuất bản kế hoạch từ Gantt Plus ra file PDF
  8. Hướng dẫn nâng cấp tài khoản Pro, tạo đơn hàng và thanh toán

Sơ đồ sử dụng Gantt Plus

Để sử dụng phần mềm Gantt Plus, chúng tôi xin đưa ra sơ đồ và nguyên tắc chung sử dụng phần mềm lập và quản lý công việc dự án Gantt Plus như sau:

Lưu đồ hướng dẫn sử dụng phần mềm Gantt Plus

Logo

VIETAPP - WEB APPLICATION DEVELOPMENT

Số 3, ngõ 259, phố Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Tel: 04.6326.3870 - 04.6326.5870 Fax: 04. 6284.1347

Hotline: 09.1800.6181

Website: ganttplus.vn - Email: info@ganttplus.vn

TÌM HIỂU THÊM
Giới thiệu Báo giá Blog Phần mềm quản lý công việc Phần mềm lập kế hoạch
TRỢ GIÚP
Hướng dẫn sử dụng Điều khoản dịch vụ Chính sách bảo mật
TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM
Biểu đồ Gantt Lập kế hoạch dự án Theo dõi tiến độ Quản lý nguồn lực Nhiều tính năng khác!
© 2013-2017 PhucanCo.,Ltd. Powered by Vietapp Site Manager.
Giảm giá hotSale off 50% đơn hàng
4980 USERS
3276 PROJECT
13493 TASK
Hotline: 09.1800.6181
Gantt Plus Chat...