Logo

Phần mềm tư vấn giám sát hiệu quả và tiết kiệm

20/07/2017
1497
Admin
Phần mềm quản lý công việc

Tư vấn giám sát là một đơn vị đóng vai trò quan trọng trong việc theo dõi, giám sát quá trình thi công xây lắp hoặc thực hiện một công việc nào đó.

Tư vấn giám sát là một đơn vị độc lập, bằng năng lực, kinh nghiệm của mình để kiểm tra các công việc do đơn vị khác thực hiện (hay còn gọi nhà thầu). Như vậy có nghĩa tư vấn giám sát ngoài việc cần phải có năng lực chuyên môn thì còn phải có kỹ thuật quản lý và theo dõi công việc.

Khi khối lượng công việc lớn, liệu tư vấn giám sát có thể bao quát hết công việc của nhà thầu hay không ?

Tư vấn giám sát sẽ theo dõi quá trình thực hiện của nhà thầu bằng cách nào ?

Tư vấn giám sát hiệu quả bằng phần mềm GanttPlus

Tư vấn giám sát làm những việc gì ?

Sau đây chúng ta sẽ xem qua xem tư vấn giám sát phải làm những gì nhé:

- Giám sát, kiểm tra và báo cáo Chủ đầu tư các điều kiện khởi công công trình xây dựng theo qui định của pháp luật; 
- Giám sát, kiểm tra và báo cáo Chủ đầu tư sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng, bao gồm:
- Giám sát, kiểm tra và báo cáo Chủ đầu tư về nhân lực, thiết bị thi công của nhà thầu thi công xây dựng công trình đưa vào công trường; 
- Giám sát, kiểm tra và báo cáo Chủ đầu tư về các hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình; 
- Giám sát, kiểm tra và báo cáo Chủ đầu tư về giấy phép sử dụng các máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu an toàn phục vụ thi công xây dựng công trình; 
- Giám sát, kiểm tra và báo cáo Chủ đầu tư về phòng thí nghiệm và các cơ sở sản xuất vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng phục vụ thi công xây dựng của nhà thầu thi công xây dựng công trình đề xuất . 
- Giám sát, kiểm tra và báo cáo Chủ đầu tư về chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình do nhà thầu thi công xây dựng công trình, nhà thầu cung cấp thiết bị thực hiện theo yêu cầu của thiết kế, bao gồm: 
- Giám sát, kiểm tra và báo cáo Chủ đầu tư về giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất, kết quả thí nghiệm của các phòng thí nghiệm hợp chuẩn và kết quả kiểm định chất ượng thiết bị của các tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận đối với vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt cho công trình trước khi đưa vào công trình; 
* Trường hợp nghi ngờ các kết quả kiểm tra chất lượng vật liệu, thiết bị lắp đặt vào công trình do nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung cấp thiết bị thực hiện thì TVGS báo cáo chủ đầu tư để tiến hành thực hiện kiểm tra trực tiếp vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình xây dựng.

* Giám sát, kiểm tra và báo cáo Chủ đầu tư trong quá trình thi công xây dựng công trình, bao gồm:
- Giám sát, kiểm tra sự phù hợp của biện pháp thi công do nhà thầu thi công xây dựng đệ trình ; 
- Kiểm tra và giám sát thường xuyên có hệ thống quá trình nhà thầu thi công xây dựng công trình triển khai các công việc tại hiện trường. Kết quả kiểm tra đều phải ghi nhật ký giám sát của chủ đầu tư hoặc biên bản kiểm tra theo quy định; 
- Xác nhận bản vẽ hoàn công; 
- Giám sát, kiểm tra và nghiệm thu theo quy định; 
- Tập hợp, kiểm tra tài liệu phục vụ nghiệm thu công việc xây dựng, bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng, nghiệm thu thiết bị, nghiệm thu hoàn thành từng hạng mục công trình xây dựng và hoàn thành công trình xây dựng; 
- Phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế để đề nghị chủ đầu tư điều chỉnh hoặc yêu cầu nhà thầu thiết kế điều chỉnh; 
- Báo cáo, đề xuất với chủ đầu tư để tổ chức kiểm định chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình và công trình xây dựng khi có nghi ngờ về chất lượng; 
- Báo cáo Chủ đầu tư và phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong thi công xây dựng công trình.
* Các yêu cầu cụ thể khác:
- Thiết lập hệ thống và các yêu cầu cho việc báo cáo và nghiệm thu( trong giai đoạn sau đấu thầu) cùng các nhà Tư vấn, Nhà thầu hoặc nhà thầu phụ ; 
- Giám sát và báo cáo Chủ đầu tư về tiến độ xây dựng tại các thời điểm hoàn thành các công tác thi công được tiến hành đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, các tiêu chí thực hiện và tiến độ quản lý chất lượng. 
- Giám sát và báo cáo các tác động của tất cả các phát sinh, sự chậm trễ đối với các thỏa thuận về tiến độ. Tiếp nhận và xem xet trình nộp các yêu cầu thanh toán của Nhà thầu đề xuất lên Chủ đầu tư. 
- Liên hệ và phối hợp cùng các nhà Tư vấn, Nhà thầu hoặc thầu phụ trong việc trình nộp tất cả các chỉ dẫn và hướng dẫn bảo trì, vận hành, chứng chỉ thí nghiệm, bảo hành, bảo đảm, bản vẽ hoàn công và sơ đồ lắp đặt. 
- Nghiệm thu các công tác đã hoàn thành trong việc tuân thủ theo Hồ sơ hợp đồng và bản vẽ trước khi phát hành chứng chỉ nghiệm thu. 
- Nghiệm thu các công tác cần sửa chữa trong quá trình hoàn chỉnh và cuối quá trình hoàn chỉnh , phối hợp cùng các nhà thầu tư vấn trước khi phát hành chứng chỉ hoàn thành. 
- Liên hệ và phối hợp cùng các nhà Tư vấn, Nhà thầu hoặc thầu phụ trong giai đoạn vận hành và thử nghiệm, xắp xếp bàn giao cho Chủ đầu tư sau khi hoàn tất công tác thử nghiệm vận hành và triển khai toàn bộ các công tác liên quan. 
- Thực hiện cho Chủ đầu tư việc Tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị của Hợp đồng giữa Chủ đầu tư và các nhà thầu , biện pháp thi công, vấn đề an toàn và vệ sinh công trường. Kiểm tra trình độ tay nghề, hiệu quả chi phí thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật, dàn xếp tranh chấp đối với các hợp đồng liên quan. 
- Phối hợp với các nhà thầu tư vấn khác do Chủ đầu tư chỉ định cho dự án. 
- Giám sát và kiểm tra tất cả các công tác thi công một cách tổng thể dựa theo bản vẽ, hợp đông, tiêu chuẩn kỹ thuật và các điều kiện khác được thể hiện trong các hồ sơ liên quan. 
- Tham dự các cuộc họp hàng tuần hay cuộc họp phối hợp cần thiết cùng nhà thầu hoặc thầu phụ trong suốt quá trình thi công. 
- Đánh giá sơ bộ trước tất cả các hồ sơ trình nộp ( Bản vẽ triển khai, bản vẽ biện pháp thi công, mẫu vật liệu, báo cáo thí nghiệm, do các nhà thầu hoặc thầu phụ đệ trình. 
- Phát hành chỉ dẫn của nhà quản lý giám sát thi công cho việc bổ sung, loại bỏ hay chỉnh sửa so với hợp đồng gốc, bao gồm bất kỳ việc chỉnh sửa nào có sự chấp thuận của Chủ đầu tư. 
- Cung cấp cho Chủ đầu tư báo cáo tiến độ thường xuyên hàng tuần. 
- Giám sát, quản lý tất cả nhân viên thuộc quyền của mình. 
- Kiểm tra và xác nhận tất cả các bản vẽ hoàn công của các Nhà thầu hoặc Nhà thầu phụ trình nộp sau khi hoàn tất hợp đồng. 
- Cung cấp các danh sách chỉnh sửa cần thiết sau khi thực hiện công tác nghiệm thu bàn giao. 
- Đề xuất chứng chỉ nghiệm thu lên Chủ đầu tư sau khi thỏa mãn với các công tác nghiệm thu hoàn thành, các công tác còn tồn đọng và danh sách các công tác cần thiết phải sửa chữa. 
- Thực hiện các trách nhiệm khác theo như hợp đồng đã lập với Chủ đầu tư.

Như vậy công việc của tư vấn giám sát không hề ít và không hề đơn giản. Luôn giữ vị trí và trọng trách quan trọng, tư vấn giám sát không chỉ phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư mà còn trước pháp luật. Vậy làm sao để tư vấn giám sát hoàn thành được công việc được giao ?

Xem thêm: Vì sao công việc bị chậm tiến độ ?

GanttPlus – công cụ hỗ trợ tư vấn giám sát hoạch định và giám sát công việc dễ dàng

Lập kế hoạch giám sát bằng phần mềm Gantt Plus

Là một phần mềm hoạt động theo công nghệ điện toán đám mây. Gantt Plus được xây dựng dựa trên mô hình Gantt Chart rất tối ưu và hiệu quả. Đơn vị tư vấn dễ dàng khởi tạo các bản kế hoạch công việc cho đoàn giám sát của mình. Đồng thời dễ dàng theo dõi tiến trình công việc theo thời gian thực. Báo cáo liên tục các vấn đề liên quan thông qua hệ thống comment tương tác. Đính kèm các hồ sơ liên quan đến công việc giám sát của mình.

Gatt Plus tùy biến cao, giúp người dùng có thể sử dụng một cách linh hoạt nhất. Sử dụng Gantt Plus vào công tác giám sát sẽ thực sự hiệu quả cho chính bạn, chủ đầu tư và nhà thầu thực hiện.

Chúc các bạn có được những trải nghiệm thú vị với Gantt Plus!

Team Gantt Plu

Logo

VIETAPP - WEB APPLICATION DEVELOPMENT

Số 3, ngõ 259, phố Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Tel: 04.6326.3870 - 04.6326.5870 Fax: 04. 6284.1347

Hotline: 09.1800.6181

Website: ganttplus.vn - Email: info@ganttplus.vn

TÌM HIỂU THÊM
Giới thiệu Báo giá Blog Phần mềm quản lý công việc Phần mềm lập kế hoạch
TRỢ GIÚP
Hướng dẫn sử dụng Điều khoản dịch vụ Chính sách bảo mật
TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM
Biểu đồ Gantt Lập kế hoạch dự án Theo dõi tiến độ Quản lý nguồn lực Nhiều tính năng khác!
© 2013-2017 PhucanCo.,Ltd. Powered by Vietapp Site Manager.
Giảm giá hotSale off 50% đơn hàng
4606 USERS
3016 PROJECT
12459 TASK
Hotline: 09.1800.6181
Gantt Plus Chat...